Jak zlepšit týmovou spolupráci v 6 jednoduchých způsobech

V moderním obchodním světě může mít kapacita projektových týmů bezproblémovou interakci a dosahování výsledků obrovský dopad na produkci společnosti. Ať už se jedná o malý a jednoduchý úkol oddělení nebo o plnohodnotné úsilí mezi týmy, úspěch projektu v konečném důsledku spočívá na jednom klíčovém faktoru: schopnost týmu spolupracovat. Přesto mnoho manažerů a zúčastněných stran často přehlíží nebo jednoduše špatně posoudí nezbytné ingredience, aby tento recept fungoval.

Aby týmy fungovaly efektivně, je důležité vyvinout správné prostředí, ve kterém budou fungovat, a poskytovat správné nástroje a zdroje. Abychom vám pomohli vyjasnit a definovat, jaké prostředí by to mělo být, sestavili jsme několik nejdůležitějších bodů, které je třeba vzít v úvahu při pokusu o podporu týmové spolupráce, včetně tipů na vedení, kulturu a zapojení.

Takže, až budete příště muset spojit lidi a přimět je, aby poskytli výsledky, měli byste mít na paměti toto.

1. Využijte technologii

Na rychle se vyvíjejícím pracovišti představují technologické možnosti stále náročnější tradiční kancelářské normy; jedním z takových příkladů je to, jak si členové týmu mohou navzájem udržet krok s tím, kde se momentálně nacházejí na časové ose projektu.

Dříve to mohlo vyžadovat schůzku týmů, ale jakmile se projektové týmy fyzicky rozptýlí, už to není tak praktické; Například je nereálné očekávat, že grafická designérka Jane bude létat v pátek ráno každé dva měsíce do kanceláře v New Yorku, aby předvedla své nejnovější návrhy.

Proto je důležité investovat do efektivních nástrojů spolupráce. Správným využitím online pracovního prostoru, například vhodné cloudové platformy nebo aplikace, může Jane místo toho nahrát dokument v reálném čase na centrální web nebo místo a získat zpětnou vazbu rychle, což umožňuje plynulejší a efektivnější způsob práce. To také neguje zbytečné hodiny v dusné zasedací místnosti, která by mohla být lépe strávena před obrazovkou počítače.

Samozřejmě to není řešení vše; někdy je vhodnější brainstorming osobně a je také důležité zvážit bezpečnostní otázky, jako jsou oprávnění k souborům a přenosy dat. Ale ve velkém schématu věcí může správné použití technologických nástrojů mít obrovský dopad na spolupráci a vytvářet jednoduché a efektivní způsoby, jak být každý neustále v synchronizaci.

2. Zajistěte, aby komunikace byla univerzální

Komunikace je základní součástí týmové práce a bez ní je každý projekt odsouzen k selhání. To však neznamená pouze zasílání mnoha e-mailů, ani naléhání na denní konferenční hovory; komunikace je stejně tak o tom, kdo říká co, jak často se říká.

Například, pokud je jeden hlas neustále slyšet nad ostatními, nebo pokud někteří členové netáhnou svou váhu, pokud jde o nápady a příspěvky, pak je nepravděpodobné, že váš tým maximalizuje svůj plný potenciál. Proto je důležité, aby každý člen týmu byl součástí konverzace a aby byli posloucháni, bez ohledu na jejich roli nebo „hodnost“ v hierarchii. Koneckonců, jednou z největších výhod spolupráce je, že je okamžitě k dispozici řada odborných znalostí a názorů, tak proč je ztrácet?

Neustále povzbuzujte lidi, aby promluvili a podporovali prostředí, ve kterém se cítí dobře; jinak to není spolupráce, ale pouze malé procento skupiny, které říká ostatním, co má dělat.

3. Vytvořte odpovědnost

S ohledem na to je stále důležité, aby všichni v týmu věděli, kde jsou; v každém prostředí je spolupráce účinná pouze tehdy, když každý člen zná svoji roli. Přiřazení určitých úkolů určitým jednotlivcům znamená, že práce se neopakuje, čas se neplýtvá a existuje odpovědnost za každou část projektu - a to by mělo být prioritou projektových manažerů.

V podobném duchu je také nutné stanovit cíle; k dosažení pokroku musí být tento pokrok koneckonců měřitelný. To také napomáhá spolupráci, protože jakmile každý ví, jakým směrem se musí ubírat, není tu žádná jasnost ani otálení; je jasné, co je třeba udělat.

Pamatujte: i když to může znít kontraproduktivně k inovacím, pozorné sledování toho, co váš tým dělá, a přiřazování úkolů podle toho může mít ve skutečnosti opačný účinek. Když lidé vědí, jaký je konečný cíl, je snazší spolupracovat na jeho dosažení.

4. Zapojte své zaměstnance

Spolupráce funguje nejlépe, když jsou členové týmu nadšení z projektu a chtějí věnovat svou tvůrčí energii. Koneckonců, odpojení zaměstnanci, kteří postrádají jakýkoli druh nadšení nebo řízení, pravděpodobně nebudou příliš přispívat.

Proto je zapojení zaměstnanců tak důležité. Přestože je obecně vnímán jako součást širší strategie řízení a lidských zdrojů, jeho účinek v rámci projektového týmu je bezprostřednější; v mnoha případech to může udělat nebo přerušit úspěch projektu.

Samozřejmě, pokud pracujete se zajímavým klientem, pak je harmonie snazší dosáhnout. Ale pokud jde o těžký prodej z hlediska rozsahu, časové osy nebo jiného škodlivého faktoru, možná budete muset být kreativní. Zde jsou vaše vůdčí schopnosti nejvíce potřebné; udržování motivace lidí je často to, co odděluje dobrého projektového manažera od průměrného.

5. Ujistěte se, že je loď řízena

Výměna informací, nápadů a názorů je skutečně známkou zdravé týmové spolupráce. Ale co se týče projektu, který si stanovil cíle a cíle, musí být u kormidla také postava, která rozhoduje o střetu názorů nebo nápadech; v opačném případě se lidé jednoduše postaví na nohy.

To může být složitý úkol, protože si nejen musíte vybrat nejlepší postup, ale také vyvážit lidský element. Pokud poslanec X podporuje svou vlastní myšlenku, ale rozhodnete se jít s návrhem člena Y, jak to ovlivní budoucí vztahy? Ačkoli by to neměl být problém v profesionálním týmu, lidé budou vždy reagovat na určité scénáře jinak.

Je však důležité si pamatovat, že spolupráce je zbytečná, pokud něco neposouvá kupředu. Například debata o nejlepším způsobu, jak postupovat, se může stát quagmirem, pokud tam není někdo, kdo by nakreslil čáru. Dokud lidem vysvětlíte, proč jejich nápad není proveditelný, a vy zůstanete otevření a povzbuzující, nemělo by to způsobovat problém a nemělo by ani potlačovat ducha spolupráce.

6. Buďte různorodí

Získání šesti lidí v místnosti, kteří přemýšlejí přesně stejným způsobem, a požádání, aby přišli s řešením problému, by mohlo přinést rychlou a účinnou reakci - to však nutně neznamená, že by to mohlo být nejlepší. Z tohoto důvodu byste se měli při výběru týmu pokusit využít co nejvíce různých oblastí odborných znalostí a znalostí.

Čím více vyhlídek můžete čerpat, tím inovativnější a bystřejší řešení budou. Pouhé vytvoření ozvěny pro stejné myšlenky a způsob myšlení je protikladem kreativity. Čerpejte tedy od lidí, kteří mají různé smýšlení, pozadí a zkušenosti, a poskytněte jim platformu, kde každý může uplatnit své myšlenky stejně a efektivně.

Týmová spolupráce je životně důležitá. Podporuje inovace, zvyšuje účinnost a podporuje odpovědnost, což jsou klíčové faktory úspěšné organizace. Vytváření prostředí, ve kterém může prosperovat, však vyžaduje plánování, uvědomění a silné vedení.

Doufejme, že tento článek ukazuje, kde byste měli soustředit svou pozornost a energii, což umožňuje vašemu týmu následně těžit z výhod.

Máte nějaké další tipy, jak zlepšit týmovou spolupráci? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže!

Zanechte Svůj Komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here