Jak získat stáž u Ernst & Young

Ernst & Young je celosvětová firma poskytující profesionální služby se sídlem v Londýně. Společnost je jednou z auditorských společností „Big Four“. V roce 2012 byla na základě agregovaných příjmů jmenována „třetí největší firmou poskytující profesionální služby na světě“. Společnost má 95 kanceláří po celé zemi a stáže jsou k dispozici ve 20 zemích. Existuje 114 000 zaměstnanců, kteří poskytují řadu služeb, jako je daňová příprava, transakční poradenství a audit. Firma má v současné době přibližně 1650 stážistů, kteří se zabývají projekty, jako jsou: výzkum, pomoc při fúzích, daňové plánování a učení se procesu auditu . Ernst & Young je také jednou z 10 nejvýznamnějších vzdělávacích organizací pro stážisty. Firma nabízí širokou škálu zdrojů a programů, které pomáhají stážistům při uvádění jejich vzdělání do práce. Tento článek se bude zabývat tím, jak získat stáž u Ernst & Young.

Jak může stáž v Ernst & Young pomoci definovat vaši kariéru

Zkušenosti získané absolvováním stáže na Ernst & Young budou trvat celý život a pomohou při definování kariéry studenta pozitivním způsobem. Vaše zapojení do EY vám umožní kultivovat zkušenosti a znalosti v reálném světě a umožnit mu vylít vaši budoucnost. Letní stážisté mají obvykle příležitost zúčastnit se mezinárodní konference. Délka stáže a plat se liší. Stáž v této firmě vám poskytne následující:

1. Praktická orientace

2. Příležitost získat profesionální dovednosti

3. Praktická výuka

4. Práce ve vysoce výkonných týmech

5. Spolupráce přes hranice

6. Podpora rozvoje dovedností v obchodních vztazích

Firma využívá rámec profesního rozvoje s názvem Ernst & Young University (EYU). Je navržen tak, aby poskytoval stážistům dovednosti, znalosti a sebevědomí, které každý jednotlivec potřebuje, aby převzal vlastnictví své kariéry. Odborný rozvoj každého stážisty je jádrem kultury Ernst & Young. Jejich hlavním cílem je „zaměřit se na to, aby stážistům poskytli nástroje pro pokrok ve směru, který si přejí.“ Vedení věří, že stážisté budou dělat svou nejlepší práci, když budou mít svobodu zmapovat svou vlastní kariéru. Konečným cílem je, že z toho budou mít prospěch i jejich klienti.

Tři klíčové aspekty profesního rozvoje jsou následující:

1. Učení

EY má dvoudílné globální učební osnovy. První část je navržena tak, aby vytvořila obchodní dovednosti a znalosti stážisty. Druhý aspekt se týká neustálého obnovování a zdokonalování technických dovedností praktikanta přes servisní linku EY. Cílem je poskytnout lepší služby a vytvořit lepší vztahy s klienty. Další informace o rozvoji učení najdete na jejich webu pro rozvoj kariéry.

2. Zkušenosti

EY poskytuje celou řadu akcí a příležitostí, které budou formovat kariéru stážisty. Firemní servisní linky plánují úkoly tak, aby jejich klienti dostávali prvotřídní služby a stážisté dostali nejlepší příležitost pro kariérní rozvoj. Zjistěte více o jejich programu rozvoje zkušeností.

3. Koučování

EY poskytuje různé typy koučovacích programů, které kultivují otevřené a čestné rozhovory na všech úrovních organizace. Koučování sahá od neformálních rozhovorů o práci až po zpětnou vazbu projektu a pravidelné formální kontroly výkonu. Pro více informací o koučovacích programech navštivte tento odkaz.

Jak se ucházet o stáž v Ernst & Young

Ernst & Young přijímá absolventy vysokých škol na stáže. Firma doporučuje, aby prvním krokem bylo kontaktovat středisko kariérního servisu vaší školy, aby se zjistil rozvrh rozhovorů v areálu. Stážisté musí mít také aktuální životopis. Klepnutím na tento odkaz zahájíte proces žádosti o stáž.

Absolvování stáže na Ernst & Young může být přínosem pro mladé studenty a absolventy vysokých škol. Získáte vynikající pracovní zkušenosti v reálném světě, které se dobře ukážou ve vašem životopise pro budoucí budoucí zaměstnavatele.

Foto Credit: buildingbutler.com

Licence Creative Commons

Zanechte Svůj Komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here