18 dovedností, které potřebujete, abyste byli úspěšným vůdcem

Ať už jste připraveni na další manažerskou roli nebo chcete zaujmout svého šéfa svými vůdcovskými schopnostmi pro vedoucí pozici, budete muset mít řadu profesionálních dovedností a přirozených kvalit, které vám umožní úspěšně komunikovat s ostatními a zvládat kritické situace.

Pokud usilujete o vedení týmu, zde jsou nejlepší dovednosti potřebné k tomu, aby byli nejlepší v práci a excelovali ve své kariéře.

1. Efektivní komunikace

Všichni velcí vůdci jsou dobrými komunikátory; mají schopnost konstruktivním způsobem proměnit své místo a mají silné mezilidské dovednosti. Musí ovládat všechny formy komunikace, včetně vzájemných kontaktů, schůzek společnosti a písemně. Měli byste mít schopnost být citliví na situace lidí a dát jim čas, aby se podělili o své myšlenky a problémy.

2. Proaktivita

Úspěšný vůdce nečeká, až se něco stane; jsou proaktivní a očekávají požadované výsledky. Identifikují hrozby a podnikají proti nim kroky. Neustále přemýšlejí o tom, jak se zlepšit a dělat lépe; Ať už je tento cíl spojen s obchodem nebo osobně, vždy se snaží dělat lépe.

3. Schopnost motivovat

Dobří vůdci a manažeři inspirují své zaměstnance k lepšímu a motivaci lidí kolem nich. Tento oheň v jejich břiše pochází z jejich vášně a hrdosti, že jsou nejlepší a dosahují více, než kdy očekávali. A jak jednou řekla velká Maya Angelou: „Nic nebude fungovat, pokud ano“. Pokud tedy chcete povzbudit, musíte lidem ukázat, jak na to.

4. Organizace

Organizační schopnosti jsou v manažerských pozicích klíčové; musíte být schopni zvládnout řadu různých projektů a věnovat dostatek času každému, abyste zajistili dodržení termínů. Pokud vám tato kvalita chybí, měli byste najít techniky a metody, které vám pomohou být organizovanější.

5. Důvěra

Důvěra je v této roli důležitá, protože lidé se na vás budou dívat, jak se chovat, zejména když se věci vyvíjejí ve tvaru hrušky. Pokud zůstanete klidní a sebevědomí ve všech situacích, naučíte své zaměstnance nést stejný vzduch a morálku.

6. Analytické

Analytické dovednosti jsou také jednou z klíčových vlastností dobrého manažera. Pokud jste dobrým analytikem, budete schopni činit správná rozhodnutí a efektivně řešit problémy. „… Analytické dovednosti se často při orientaci v této situaci často stávají životně důležitými. Pokud zápasíte s nejistotou nebo pochybnostmi, může vám analytický přístup pomoci dostat vás na správnou cestu. “

7. Rozhodování

Schopnost rychle a správně rozhodovat je efektivní dovednost. musíte se rozhodnout, co je nejlepší podniknout proti konkrétnímu problému. Genevieve Fish píše o MyDomaine: „Chcete-li si pomoci dělat rozumná a časově efektivní rozhodnutí, omezte své možnosti. Zvažte tři až čtyři možné scénáře a zvážte jejich výhody a nevýhody. Jakékoli další úvahy, než to, a vy budete trpět paradoxem volby. “

8. Kreativita

Schopnosti tvořivého myšlení jsou zásadní, pokud jde o vedoucí role; musíte být schopni myslet mimo krabici a v každém okamžiku přijít s novými a inovativními nápady. Můžete také povzbudit své zaměstnance, aby přišli s novými nápady, které zvyšují celkový růst podniku.

9. Delegace

Když jste na projektu opravdu nadšeni, je velmi obtížné některé úkoly pustit a předat je kolegům k dokončení. Pokud však najmete správně, budete vědět, kde leží silné stránky lidí, a budete moci získat nejkvalifikovanější osobu pro tuto práci. Schopnost řádně rozdávat úkoly a stanovovat termíny je pro účinného vůdce klíčovou dovedností.

10. Pružnost

Dobrý a efektivní vůdce se dokáže přizpůsobit neočekávaným situacím a problémům. Být flexibilní vám umožňuje v případě potřeby a v pořadí podle priority sbírat a upouštět úkoly. Dalším důležitým faktorem je umožnění pružnosti vašich zaměstnanců - budete mnohem více respektováni, pokud jim nabídnete lepší pracovní podmínky a umožní jim dobrou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

11. Upřímnost

Když jste se svým týmem otevřeni a čestní, otevřete cestu pro pravdivé chování. Vaši zaměstnanci budou respektovat vaše a vaše rozhodnutí a následně učiní lepší rozhodnutí. Stejná politika platí pro váš vztah s klienty a dodavateli - dobré vůdce mají vždy pravdivou komunikaci.

12. Vyjednávání

Jako manažer budete muset komunikovat se zaměstnanci, vrchním managementem, zákazníky, dodavateli a konkurenty. Budete muset být schopni vyjednat správně, abyste zajistili, že vaše reputace nebude na lince. Pokud kupujete vysokou zakázku, můžete vyjednat cenu, abyste zvýšili zisky a ušetřili náklady. Mnoho lidí si myslí, že se to dá snadno naučit, ale zvládnutí umění vhodného vyjednávání chvíli trvá.

13. Pozitivita

Skvělí vůdci vědí, že nebudou mít vysoce motivovaný tým, pokud nebudou sami pozitivní. Když věci propadají mezerami, povzbuďte členy svého týmu, aby dělali lépe, zvedli se a pokračovali. Nekřičte na ně, ani je nechte zastrašit; není to ani efektivní, ani produktivní. Chcete-li učinit pracoviště šťastným prostředím, vytvořte několik odměn pro posílení morálky; to mohou být například odpolední košíčky nebo páteční piva.

14. Odbornost v oboru

Chcete-li být skvělým vůdcem, musíte znát in a out of your specific field. Jste osoba, která řeší problémy, a měli byste mít hlas autority. Tato odbornost musí také určit důležitá rozhodnutí a pomoci vám pochopit, co je a není možné pro každou pozici. Například dobrý vůdce designu webových stránek nebude požadovat, aby jeho tým vytvořil funkci webu, která není proveditelná. Místo toho by měl vůdce navrhnout alternativu.

15. Důvěryhodnost

Nejuznávanější vůdci projevují integritu a poctivost, získávají důvěru a loajalitu zaměstnanců a klientů. Pokud jste důvěryhodní, zaměstnanci budou chtít tvrději pracovat a dosahovat lepších výsledků. Důvěryhodní vůdci nemají vysokou fluktuaci zaměstnanců, protože pracovníci se cítí spokojeni ve své pozici s dobrým motivátorem a učitelem za nimi.

16. Řízení času

Time management je životně důležitá dovednost, kterou musíte mít, když pracujete na jakékoli pozici, zejména v manažerské roli, ať už na dálku nebo v kanceláři. Budete muset nejen řídit svůj vlastní čas, ale také čas a úsilí společnosti. Budete muset dodržovat termíny projektů, požadavky na zaměstnance a jakékoli další úkoly a výzvy, které se každý den objevují. Manažeři se musí rozhodnout, kam investovat čas a zdroje společnosti, což jim poskytne dobrý zisk.

17. Řešení problémů

Jako osoba moci budete muset vyřešit řadu problémů, které se objevují denně. To by mohlo být pro klienta, zaměstnance nebo vašeho osobního manažera. Ať už je situace jakákoli, musíte myslet rychle a logicky a nedovolit emocionálnímu stresu nebo časovému tlaku změnit své nápady. Peter Economy říká: „Vedoucí pracovníci jsou přijímáni, školeni a vybíráni, aby řešili organizační problémy a využívali příležitosti na trhu.“

18. Zpětná vazba

Na pracovišti je nezbytná pravidelná zpětná vazba. Pokud zaměstnanec odvedl dobrou práci, dejte mu o tom vědět - neudělejte to, dokud jim jejich roční přezkum neřekne, že překročil vaše očekávání. Mark Murphy říká: „Co… záleží na tom, zda vaši zaměstnanci vědí, zda vykonávají dobrou práci.“

Být důležitou postavou v jakékoli společnosti není pro slabé srdce. Tyto dovednosti se obvykle rozvíjejí během let tréninku, ale po přečtení těchto tipů byste měli být o krok napřed. Je také důležité prokázat zvláštní charakterové rysy, které ukazují, že můžete vést svou organizaci k dosažení nových výšin.

Máte pocit, že existují nějaké další dovednosti, které by skutečný vůdce měl mít? Sdělte nám své myšlenky v sekci níže ...

Zanechte Svůj Komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here