Význam etiky v profesním růstu a rozvoji kariéry

Etika na pracovišti hraje zásadní roli v profesním rozvoji i profesním růstu. Budují pozitivní pověst pro společnosti, což je nedílnou součástí obchodního úspěchu. Zaměstnavatelé hledají uchazeče s integritou, aby zajistili zvýšenou produktivitu, což znamená, že etičtí pracovníci jsou odměněni příležitostmi k povýšení.

Mít nejvyšší kvalifikaci bez silné etiky ohrožuje příležitosti pro kariérní rozvoj. Úspěšní zaměstnanci mají silné vzdělání a osobní etiku. Tyto vlastnosti jsou čerpány ze životních zkušeností a osobních hodnot. Profesní etika je však produktem vzdělávání a může být obohacena vystavením velké organizační kultuře.

Silná kultura na pracovišti se zaměřuje na klíčové hodnoty, jako je integrita a otevřenost. Úspěšné podniky podporují silné sladění etických postupů s celkovými hodnotami společnosti. Mnoho organizací vyžaduje, aby zaměstnanci při plnění každodenních povinností dodržovali etický kodex. Dodržování kódu usnadňuje poskytování vysoce kvalitních a spolehlivých služeb. Společnost, která si ne cení celistvosti, může snadno čelit právním problémům kvůli chování svých vůdců a pracovníků. To je hlavní důvod, proč 79% zaměstnanců věří, že etika je důležitá pro další práci pro jejich zaměstnavatele.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak etika hraje klíčovou roli v dobrých obchodních výsledcích, podívejte se na tento infographic vytvořený online magisterským programem vědy v Norwichské univerzitě ve vedení.

Zanechte Svůj Komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here