5 základních prvků úspěšného veřejného projevu

Předání vaší řeči na veřejnosti závisí na různých prvcích, od překonání strachu z davu až po vaše znalosti na dané téma. Ať už jste přednesli projevy, nebo je to poprvé, je důležité, abyste to řekli efektivně, abyste maximalizovali dopad na vaše publikum. Níže jsou uvedeny prvky, které byste měli mít, abyste zajistili, že vaše řeč nebude jen dobře odvedena, ale dokáže odborně sdělit své poselství.

# 1 Překonání strachu

Řečnictví je ohromující záležitost. Ve skutečnosti je to strach číslo jedna v Severní Americe! Překonání tohoto vyžaduje řadu kroků. Začněte tím, že zjistíte, o co se bojíte, a najděte způsob, jak tomu čelit. Zajistěte také odpovídající přípravu a procvičování, ať už před zrcadlem, nebo se zvyšující se frekvencí projevů, které poskytujete. Zbavit se strachu z veřejného projevování je postupný proces, je však důležitý, protože ovlivňuje vaši důvěru publika.

# 2 Znát své publikum

Vaše publikum bude mít od vás určitá očekávání a abyste je mohli splnit, musíte o nich vědět určité podrobnosti. Kromě toho, že víte, kolik jich je, měli byste mít dobrý nápad, jaká je jejich věková skupina a kolik rozumějí tématu nebo tématu, které budete prezentovat. Ať už se jedná o předmět nebo začátečníky v oboru, vaše doručení by mělo být natolik holistické, aby jim umožnilo naučit se něco nového a zdůraznit zřejmé body, aniž by narušilo jejich inteligenci.

# 3 Zkoumání tématu

Nezbytnou součástí vaší prezentace je znalost, kterou sdělujete. Z tohoto důvodu by výzkum měl zahrnovat velkou část vaší přípravy. Znalost vašeho tématu funguje dobře ve vašem doručení a schopnost odpovědět na otázky od účastníků. Hloubkové znalosti tématu vám brání v tom, abyste dělali ohromná prohlášení a před nepříjemnými okamžiky uprostřed vaší řeči, nebo když se objeví otázky, díky čemuž může vaše publikum ztratit důvěru ve vaši schopnost mluvit o daném tématu.

# 4 Mít osobnost

Musíte být vůči vašemu publiku relativní a působivý. Osobnost je zprostředkována vaším tónem, řečí těla a obecným smyslem pro vyjádření. Najděte způsoby, jak potlačit některé osobní názory na předmět, který předáváte. Ve své řeči můžete ilustrovat body příběhy vycházejícími z osobní zkušenosti, takže vaše publikum je také schopné aplikovat znalosti, které jim předáváte, ve svém vlastním životě. Váš tón by měl být jasný a přátelský, a to i za profesionálních okolností. Pohybujte se nahoru a dolů po jevišti, abyste zabránili vytržení ze svého doručení.

# 5 Podpora účasti publika

V závislosti na druhu projevu, který přednášíte, můžete zvážit nalezení způsobu, jak oslovit publikum. Malým skupinám by mohl být poskytnut prostor k položení otázek nebo platformě, která by vydávala stručná prohlášení, která budou moderována. Pokud máte co do činění s velkou skupinou účastníků, můžete mít poutavé slovo, které odříkají v reakci na body, které uděláte, abyste je udrželi v pohotovosti a zdůraznili poselství hovoru, který dáváte. Vaše řeč se pak stává méně monotónní a zaostření se posouvá od vás k lidem, se kterými oslovujete.
S klidným a shromážděným odhodláním může být řeč na veřejnosti zábavným cvičením. Získané dovednosti jsou také důležité v jiných oblastech vašeho života. Zvyšuje vaši pověst, zvyšuje vaši sebevědomí a pomáhá vám myslet a mluvit na nohou. Řečnictví může dále otevírat různé příležitosti pro další zapojení.

Obrázek: iStock

Zanechte Svůj Komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here